Aplikacija za istinitosna drveta

U tekstualno polje dato ispod napišite formulu. Možete dodati bilo koje slovo pomoću tastature, a specijalne karaktere dodajete klikom na odgovarajuće dugme dato ispod polja. Kada ste završili formulu, kliknite na dugme „Dodaj“, kako biste dodali formulu u skup. Ponavljanjem ovog koraka možete ubaciti i dodatne formule u skup.


Napravi skup formula

Bilo koje veliko latinično slovo od A do Z
Obične zagrade (…) ili uglaste zagrade […]
Bilo koje veliko latinično slovo od A do Z
Bilo koje malo latinično slovo od a do z
Obične zagrade (…) ili uglaste zagrade […]