Aplikacija za istinitosna drveta je besplatni veb program za utvrđivanje protivurečnosti skupa logičkih formula, prema pravilima iskazne logike (IL) (poznate i kao propozicionalna logika ili iskazni račun) kao i prema pravilima predikatske logike (PL). Na osnovu zadatog skupa formula, ovaj program konstruiše istinitosno drvo i kao rezultat daje vizuelnu prezentaciju u istom formatu kakav se koristi u knjizi The Logic Book (autori Bergman, Mur i Nelson).Pokreni aplikaciju za istinitosna drveta!